Website của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh (london) hiện đã thay đổi sang địa chỉ mới như sau:
https://vnembassy-london.mofa.gov.vn
Vui lòng nhấn chuột vào địa chỉ trên để truy cập hoặc hệ thống sẽ tự động chuyển đến địa chỉ mới sau 30 giây.
Xin mời bạn lưu lại địa chỉ mới của website này vào trình duyệt.
Trân trọng cảm ơnThe Website address of VietNam embassy in England (london) has changed to the following link:
https://vnembassy-london.mofa.gov.vn
Please click the link or website will be redirected automatically in 30 seconds.
You may save this link to your browser for the next visit.
Thank you.
Thời gian còn lại (Remaining Time): 30